Jin Shin Yoga is beleven – inleven – doorleven – leven

Het beleven van de ervaring dat je bewust met je lichaam en gevoelens verbonden kunt zijn is de eerste stap die je maakt in de Yoga. De onrust die in je hoofd zit houdt je echter meestal weg van deze fundamentele basis ervaring.
Ga jezelf maar na, wanneer is er tijd om er  vanuit die verbonden eenheid in het leven te staan? Wat komt er dagelijks op je pad? Hoeveel afspraken moet je nakomen, hoeveel dingen dienen er gedaan te worden? Hoeveel ruimte is er om terug te keren naar jezelf, naar je gevoel, je adem, de stilte in je kern? Meestal niet. De waan van de dag neemt je mee en zet je in de onrust van je hoofd. Er is geen tijd om stil te staan. Het denken in je hoofd laat je alle kanten opgaan. Dat is de onrust van waaruit men vaak aan Yoga begint. In 1982 gold dat gedeeltelijk ook voor mij.

Aandachtige Yoga kan die onrust doorbreken doordat je in de beleving van het voelen stapt.  Het haalt je uit onrust en brengt je terug in je lijf en wat je daar allemaal in kunt voelen.
Dat invoelen vraagt zorgzaamheid en tijd en is zeer zeker niet aan een “ prestatie” gebonden waarin je laat zien dat je een lichaamshouding kunt aannemen omdat je zo lening bent. Yoga laat je in je eigen spiegel kijken. Wat je ziet is je lichaam, wat je voelt is je lichaam, wat ademt is je lichaam.
Daar naar kijkend ervaren kun je niet alleen vanuit je denken. Je denken staat juist vaak die volledige ervaring in de weg.  Je dient het te voelen, te beleven. Dat brengt je meteen in het hier-en-nu. Je stapt uit je onrust en stapt in de ervaring van het beleven van wat je hier en nu  voelt.
De kracht van de Hatha Yoga is die verbinding te herstellen. Het evenwicht tussen denken en voelen, van geest en lichaam is niet nieuw voor je. Je bent er mee geboren.
Als kleine kind heb je die ervaring geleefd,  maar naarmate je ouder bent geworden heb  je er steeds meer het contact mee verloren. Totdat je er achter komt dat je iets mist.

Het vraagt  vertrouwen om jezelf over te geven aan wat je ervaart en voelt. Als peuter is dat vertrouwen er onvoorwaardelijk, tenzij je vertrouwen door ervaringen dan al beschaamd word. Dat laat diepe sporen na. Wanneer je diep beschadigd bent en door allerlei ervaringen het vertrouwen in overgave opnieuw moeten eigen moet maken , vraagt dat moed en doorzettingsvermogen.
Nu is niet iedereen even beschadigd. Of heeft hij op dit moment niet met dezelfde problemen te kampen in zijn leven.  Maar het mechanisme waarmee je het leven tegemoet stapt is vaak hetzelfde. Als opgroeiend en volwassen mens ga je steeds meer vertrouwen op de ja maar stem in je hoofd.
Je denken neemt meer de overhand. Je komt verder af te staan van die open heldere en levendige houding, die je als klein kind vanzelfsprekend hebt.
Om weer terug te kunnen keren naar die open heldere op houding, gaan we in Yoga bij onszelf naar binnen. Binnen in onszelf ligt niet alleen het antwoord, maar ook de oplossing van het probleem waar we mee rondlopen. De oplossing ligt niet in de mooie auto of groot huis. Ja het is prettig om te hebben, maar wordt je er echt blijvend gelukkig door?

In Yoga gaan we onze  ervaringen die we hebben , door in te voelen,  niet uit de weg. Ons lichaams-bewustzijn,  en wat we daarin voelen onderzoeken we juist. We nemen tijdens de lessen de tijd om aandachtig te voelen . In Jin Shin gaan we daarna verder dan het voelen tijdens de oefeningen. Dat is de eerste stap. De eerste gevoelens en gewaarwordingen die naar voren komen in de oefeningen openen de weg naar dieper voelen en ervaren. Ze zetten als het ware de deur open voor diepere en andere ervaringen.
Daarvoor dienen we wel bij de ervaring te blijven en er in onszelf tijd voor uit te trekken. Wat de voelen ervaren tijdens  oefeningen,  meditaties is dieper gaande ontspanning.

Ontspanning heeft 3 lagen:
De eerste laag die we ontmoeten in onze ervaringen is aan de oppervlakte. De lichamelijke gevoelens die we ervaren zijn bijvoorbeeld die van temperatuur verschillen. Door de ontspanning gaat er meer bloed naar buitens laag de huid. De andere gevoelens die we ervaren zijn meestal gemakkelijk te beschrijven als tintelingen, lichter en zwaarder worden van je lichaam.
Maar er kunnen ook kunnen gevoelens verschijnen zoals verdriet, pijn of blijheid.
In deze laag/fase van de ontspanning ben je als persoon en  Zelf de waarnemer.  Je bent je hier ook bewust van.
De tweede laag kun je zien als een overgang laag tussen de eerste en de derde laag. Het vraagt hier doorzettingsvermogen door middel van je aanhoudende aandacht.  Je doet de oefeningen, maar jij, je Zelf verdwijnt meer en meer naar de achtergrond.
Soms lijkt het dan dat de oefening zichzelf dan doet. Er is geen Zelf wat stuurt of zich vanuit wil inzet voor het resultaat van de oefening.  Het is moeilijk om hier een exact gevoel aan op te hangen, Het voelt echter wel als een taaiere laag, alsof je geen vorderingen maakt.
In deze laag kunnen dieperliggende gevoelens en emoties naar boven komen in je bewustzijn. Deze kunnen ons verassen, maar ook zo weer verdwijnen.
De derde laag  opent zich na die aanhoudende aandacht van de 2e laag. Je aandacht verdwijnt niet, maar krijgt  een ander karakter. Dit komt omdat er meer gevoelens van openheid en ruimte in jezelf ontstaan. Er kunnen gevoelens van extase en bevrijding ontstaan.  Die op hun beurt weer voorafgaan aan een gevoel wat niet gelokaliseerd kan worden. Het is niet van jou en voor jou. Er is geen afzonderlijk ego meer,  je wordt het gevoel. Je smelt er mee samen.
“Dit niveau van vervulling en vervolmaking is de echte ontspanning.”
Tarthang Tulku; Kum Nye ontspanning, deel  1, pagina 23.

Beleven is de 1e laag , inleven is de 2e laag en uiteindelijk de 3e laag is de laag van doorleven. We komen daarna weer terug in de laag van leven. Dit is de laag, indien we  de 3e laag aanboren, waarin we onze emoties en gewaarwordingen met meer ontspanning en speelsheid hanteren.
We zijn dan voorbij de etiketten van positief en negatief. We zijn voorbij het oordelen en beoordelen van het 1e niveau. Is dit dan een innerlijke houding afstand en ontkennende luchtigheid? Nee, jij  gaat er nu anders mee om omdat je dat binnenuit als zodanig ervaart en voelt.

Dit laatste is voor mij nog steeds het grootste geschenk wat Yoga, Kum Nye en Jin Shin mij hebben gegeven. En dat is een blijvend geschenk. Wat deel is geworden van mij.
Maar er is meer… Wat ontstaat er als jij zelf verdwijnt? Kun jij, of je Zelf überhaupt wel verdwijnen?